Kiezen voor Jong Vld? Waarom?

We geloven dat iemand die in de politiek stapt beslissingen moet nemen in het belang van iedere inwoner van ons dorp en niet voor een specifieke groep mensen. Jong Vld Hoeilaart bestaat omdat wij meer geloven in samenwerken dan in ruziemaken. Wat we doen, dat doen we om Hoeilaart beter en aangenamer maken om leven.

Om dit te bereiken is zeker één van onze doelstellingen het beleid van de gemeente onder een kritische loep nemen. Bovendien willen wij de Burgemeester en schepenen ook inbreng geven over wat er leeft bij jonge mensen. Wij willen mee inzetten op jeugdinitiatieven en willen jonge mensen meer bij de lokale politiek betrekken door ze boeiender te maken. Wij willen tonen dat je door middel van politiek dingen kàn veranderen naar iets beter. Daarom willen we graag alle jonge mensen uitnodigen om mee te doen en iedereen die dit ziet zitten is van harte welkom bij onze ploeg.

Ben je jong, eigenzinnig en wil jij meewerken aan de uitbouw van zo een project voor Hoeilaart? Laat dan zeker van je horen. Uiteraard hebben wij vooral oog voor thema’s die jongeren nauw aan het hart liggen zoals onderwijs, werk, mobiliteit, uitgaansmogelijkheden, maar vul deze opsomming gerust maar aan met een reactie…

We wensen je binnenkort tegen te komen voor een pint of een wijntje bij een goed gesprek. Tot dan!

Jong Vld Hoeilaart

Roby Guns – Daphne Galekop – Caroline Teugels – Joris Pijpen