Update over de herziening van het GRS

In het voorjaar werd een openbaar onderzoek gehouden over de gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Er werden meer dan 200 bezwaarschriften ontvangen. De wettelijke procedure voorziet dat de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) deze bezwaren behandelt en een advies geeft aan het Gemeentebestuur. Afhankelijk hiervan kan Lees meer…