De krijtlijnen van ons beleid

De grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast werden door Open Vld en PRO Hoeilaart vastgelegd. Hierbij houden we rekening met de huidige financiële context en het gemeentebestuur legt de nadruk op de evolutie van Hoeilaart. De komende zes jaar ligt de focus op onder meer volgende realisaties:

  • Door het verwerven van woonuitbreidingsgebieden, het aansnijden van gemeentelijke kavels, het creëren van sociale woongelegenheid alsook de bouw van een nieuw kinderdagverblijf met hogere capaciteit, willen we ervoor zorgen dat Hoeilaart een aangename gemeente blijft om te wonen.
  • Met de heraanleg van het Gemeenteplein, het onderhoud van straten en de uitbouw van een fiets- en voetgangersnet investeren we verder in veilige en duurzame mobiliteit.
  • We brengen de dienstverlening dichter bij de burger met de uitbreiding van ons elektronisch loket. Het aanvragen en afleveren van bepaalde documenten zal volledig digitaal kunnen gebeuren. Uiteraard kan de burger blijven rekenen op de goede service van ons gemeentelijk personeel aan het loket.
  • Het sterker inzetten op kansgroepen binnen onze gemeenschap om hen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen in onze maatschappij. Dit is bijkomend aan de reeds uitgebreide dienstverlening binnen gemeente en OCMW.
  • Het implementeren van duurzame energieprojecten binnen de gemeente. We werken mee aan een klimaatneutrale provincie, investeren in het isoleren van gemeentelijk gebouwen en moedigen milieuvriendelijk (ver)bouwen aan.
  • Het verder ontwikkelen en uitbreiden van sport- en jeugdinfrastructuur zorgt ervoor dat we elke leeftijdsgroep een aangename vrije tijd kunnen bezorgen in Hoeilaart.
  • Het dossier renovatie van het stationsgebouw Groenendaal is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de stationsomgeving als bezoekerstrefpunt, om zo het toerisme en de lokale economie te stimuleren

Het referendum als startpunt van onze beleid

Van mei tot juli 2012 hielden we, zoals in 2006, een referendum in Hoeilaart, omdat we uw mening belangrijk vinden. Zo kreeg iedereen rechtstreekse inspraak en de kans om ideeën toe te voegen aan het Open Vld programma. 752 gezinnen deden dit door te antwoorden op de vragen via het formulier of op deze website in. 752 gezinnen oftewel 18% van de bevolking. Statistisch gezien zijn deze gegevens dus zeer representatief.

Van harte dank aan iedereen die ons haar of zijn mening heeft toegestuurd, u gaf ons zeer nuttige informatie! Op basis van de antwoorden hebben we ons programma bijgestuurd en verfijnd, de mening van de inwoners telt echt voor ons! De voorbije weken werden de resultaten en ons programma in de vorm van de Hoeilaartse Burgerkrant huis-aan-huis in de brievenbus gestopt. U kan de Burgerkrant hier ook elektronisch lezen.
We wensen u veel leesplezier.

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder