Update over de herziening van het GRS

In het voorjaar werd een openbaar onderzoek gehouden over de gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Er werden meer dan 200 bezwaarschriften ontvangen. De wettelijke procedure voorziet dat de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) deze bezwaren behandelt en een advies geeft aan het Gemeentebestuur. Afhankelijk hiervan kan het ontwerp aangepast worden zodat met gegronde bezwaren rekening kan worden gehouden. Het is de Gemeenteraad die in september een definitieve beslissing neemt in dit Lees meer…

Kostprijs Kinderdagverblijf: “Wij kiezen voor kwaliteit, geen oplapwerk”

Oppositiepartij CD&V Hoeilaart bracht de cijfers naar buiten van het nieuwe gemeentelijke kinderdagverblijf en merkte op dat de werkelijke uitgaven het budget overschrijden. Vreemd dat CD&V hier nu pas mee afkomt, vindt Bestuurspartij Open Vld Hoeilaart, die stelt dat deze cijfers al drie jaar bekend zijn: “De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf is duurder dan oorspronkelijk begroot, maar kwaliteit kost geld en de rekening klopt”. Kwaliteit en duurzaamheid staat vooropOpen Vld maakt zich sterk dat Lees meer…

Hoeilanders krijgen voorrang bij woningverkoop

Open VLD wil Hoeilanders voortaan voorrang laten krijgen bij de aankoop van woningen in nieuwe projectontwikkelingen op Hoeilaarts grondgebied,” aldus Tim Vandenput, burgemeester Hoeilaart. Deze maatregel kadert binnen ons actieplan om wonen in Hoeiaart opnieuw toegankelijker te maken voor mensen die al een binding hebben met ons Dorp. In de vorige burgerkrant haalden we het reeds aan: een betaalbare woonst vinden in ons dorp is een hele uitdaging en zeker voor bepaalde groepen zoals jongeren Lees meer…