Milieuprojecten

In de Tenboslaan en de Molenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelstel aangelegd. Concreet betekent dit dat iedere woning aangesloten wordt op twee gescheiden rioleringen. Tevens wordt in de Molenstraat het mankerende stukje voetpad aangelegd. Eind 2021 zouden de werken afgerond moeten zijn. Onderaan de Tenboslaan bevindt zich een natuurlijke waterbron. Vandaag gaat dit water, het afvalwater en het regenwater samen de riolering in en zo naar het zuiveringsstation in Neerijse. Het vuile water wordt dus verdund Lees meer…

Voorrang voor Hoeilanders bij verkoop woningen en herziening Structuurplan goedgekeurd

De Gemeenteraad van Hoeilaart keurde op maandag 27 september 2 belangrijke dossiers goed die wonen voor Hoeilanders in de toekomst beter en aangenamer maken. “Het gaat om de goedkeuring van de herziening van het Gemeentelijk Structuurplan en het voorrang geven aan Hoeilaartse jeugd bij de verkoop van woningen in het centrum” lichten Burgemeester Tim Vandenput en jongste Schepen Joy Sergeys toe. “Hiermee kiezen we resoluut voor de jonge inwoners die hier in het centrum willen Lees meer…

Gemeentebestuur bouwt gymhal van meer dan een miljoen euro: “Een grote sprong met dubbele salto vooruit ”

Bron: Maarten De Cock Nieuwsblad De gemeenteraad keurde op maandag 30 augustus het budget goed om een gymhal te realiseren tegen december 2023. Al hangt er wel een serieus prijskaartje aan het project vast, want de nieuwe zaal zou 1,2 miljoen euro kosten. De plannen om in Hoeilaart een bovenlokale gymhal te bouwen, lagen al een tijdje klaar, maar zijn nu pas concreet geworden. Samen met de lokale gymclub De Gympies werd in 2017 al Lees meer…