38 jaar

Prof Robotica VUB

Als jonge vader ben ik uiteraard bezorgd voor
de verkeersveiligheid van de schoolgaande
jeugd. Ik wil dat alle vervoersmiddelen in onze
gemeente op respectvolle en veilige wijze
mogelijk zijn.