Er wordt verder geïnvesteerd in de verfraaiing van fietspaden, voetpaden en wegen. Concreet zullen de Vlaanderveldlaan en de G. Dekleermaekerstraat vernieuwd worden, met inspraak van de Mobiliteitsraad en van de bewoners die er wonen.

U als buurtbewoner bent de lokale voelspriet, u ervaart elke dag wat er beter
kan. Daarom zal u nog actiever betrokken worden bij de opmaak van de plannen.

Bij de uitvoering van de werken zal een lokaal opvolgingscomité opgericht worden om tijdens de werfvergaderingen problemen en oplossingen te bespreken.

Externe aannemers die in opdracht van nutsmaatschappijen gaan we meer controleren en beboeten voor onvoorziene overlast en beschadigingen.