43 jaar

Lerares Nederlands

Ik wil de groene en open ruimte die er
vandaag nog is gewoon behouden en niet
meer bebouwen. Als lerares Nederlands in
een Waalse school vind ik meertaligheid van
kinderen super belangrijk.