Het klimaat is van iedereen

Open Vld is ervan overtuigd dat een koolstofarmer energiesysteem nodig en mogelijk is. Enerzijds om de klimaatsverandering tegen te gaan en anderzijds omdat Europa te afhankelijk is van de invoer van fossiele brandstoffen. De hoofddoelstelling is energie-efficiëntie (minder energie gebruiken om hetzelfde te blijven doen) en om zelf energie te Lees meer…