Er is geen middelbare school in Hoeilaart. Door de natuurlijke aangroei van de bevolking zullen kinderen uit Hoeilaart in de toekomst moeilijker een plaats vinden in een middelbare school buiten de gemeente. Daarom willen we een vernieuwende middelbare school laten oprichten in Hoeilaart.

De organisatie van het onderwijs is een taak van de Vlaamse Gemeenschap. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) wil vanaf 2020 een eerstegraads in gemeentelijke gebouwen oprichten. Bij succes op langere termijn zal een volledige middelbare school in de gemeente op een nieuwe locatie onderdak krijgen.

We blijven natuurlijk beide basisscholen financieel en logistiek steunen. Hiervoor voorzien we jaarlijks ongeveer € 100.000 voor o.a. busvervoer naar, en toegang tot het zwembad