Elk kind moet gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Sommige kinderen krijgen echter minder kansen omwille van een moeilijke gezinssituatie.

Daarom werd er een Kinderarmoedefonds opgericht binnen de OCMW-werking.

We hebben reeds een regeling ingevoerd waar er een tussenkomst is voor gemeentelijke initiatieven voor opvang en sport, bv. tussenkomst bij speelpleinen.

We zullen verder de doelstellingen en doelgroepen van het opgerichte Kinderarmoedefonds uitbreiden naar de naschoolse opvang. De huiswerkbegeleiding door de brugfiguren is cruciaal voor sommige kinderen.
Dit gaan we meer ondersteunen vanuit het Kinderarmoedefonds.