Oudere mensen hebben nood aan specifieke diensten en infrastructuur zodat ze optimaal ouder kunnen worden. Liefst worden mensen oud thuis, in hun vertrouwde omgeving. Het ontbreekt echter vaak aan informatie,
visie en een aantal cruciale diensten.

Daarom richten we binnen het Sociaal Huis een “Huis van de Senior” op: een plek waar informatie over levenslang wonen en andere belangrijke dingen voor senioren proactief aangeboden worden. De dienstverlening naar mensen die hulp nodig hebben zullen we uitbreiden door:

• Het organiseren van een thuiszorg op maat van de individuele noden van de ouderen.
• Nachtopvang bij senioren thuis door vrijwilligers verder te ondersteunen
• Diensten zoals boodschappen, kuisen, vervoer voor ouderen verder uit te bouwe. Dit kan ook met privé-bedrijven.