Caroline Lagrange in de Kasteelstraat
Caroline Lagrange in de oude Kasteelstraat

In de Kasteelstraat wordt binnenkort, zoals in de Tenboslaan, een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat proper hemelwater van daken en andere verharde oppervlakten naar de IJse gaat in plaats van naar de riolering. Momenteel zijn er ook nog woningen die hun vuil water rechtstreeks in de Ijse lozen. Deze huizen zullen ook mee aangesloten worden op de riolering. In het park rond het gemeentehuis komen twee wadi’s (water afvoer door infiltratie): dit zijn glooiingen die water kunnen opvangen bij hevige regenval. Bij droog weer liggen ze droog. Aangezien dit rioleringsproject, gefinancierd door Vlaanderen, de hele straat openlegt, gaat de gemeente van de gelegenheid gebruik maken om de bovenbouw te verbeteren. De Kasteelstraat wordt een fietsstraat en een eenrichtingsstraat. Het bestaande fietspad wordt vervangen door een groene strook met waterdoorlaatbare parkeervakken. De huidige stoep aan de even huisnummers blijft, de oversteek van het fietspad aan het park wordt verbeterd en de fietser zal hier voorrang krijgen. Zo willen we de veiligheid van de zwakke weggebruiker in de kern verbeteren.

Dit artikel werd geschreven door Caroline Lagrange (foto) en bevoegd
schepen voor Infrastructuurprojecten
Marc Vanderlinden.

Categorieën: Nieuws