De start van het nieuwe schooljaar is een spannende tijd voor kinderen. Nieuwe spullen, nieuwe kledij, nieuwe…, maar voor sommige kinderen is dat een hele moeilijke tijd. Want zij hebben geen nieuwe spullen, nieuwe kledij en ouders vragen zich af wat ze gaan mee geven in de boterhammendoos want de koelkast is vaak leeg.

Gelukkig zijn er voor die kinderen en ouders organisaties die hen extra gaan ondersteunen, alleen vinden ze nog niet altijd de juiste weg.

Bij voedselhulp in Overijse kunnen ze terecht voor een hele ‘nieuwe’ uitzet. Een boekentas, wat ‘nieuwe kledij’… zodat zij er ook piekfijn uitzien die eerste dag en kunnen ze ook dat broodnodige voedselpakket mee krijgen.

Brugfiguren van het huis van het kind

Je moet goed leren zeiden mijn ouders altijd, zo heb je later een goede job, zegt schepen van sociale zaken Annelies Vanderlinden. Ook daar wringt dikwijls het schoentje.

Zowel in de kleuterklas als in de lagere school zijn er vaak kinderen die het moeilijk hebben. Dit door de thuissituatie, onvoldoende taalkennis en ondersteuning thuis,…

Voor deze kinderen werd vanuit het huis van het kind het project’ de brugfiguren’ opgestart. Het zijn vrijwilligers die via het rode kruis een basisopleiding hebben gekregen en de kinderen, thuis of op een afgesproken locatie, helpen bij het maken van het huiswerk, bij het lezen van een boek,…

Het voorbije schooljaar werden door deze vrijwilligers zo’n 20 kinderen begeleid. In de realiteit hadden veel meer kinderen begeleiding nodig, maar ook hier heeft men een tekort aan vrijwilligers. Dus moest u nog een paar uurtjes per week tijd hebben en hier graag aan wil mee werken kan u zich wenden tot het sociaal huis van de gemeente Hoeilaart.

Bijna nieuwe locatie voor VZW Voedselhulp

De locatie in Overijse waarvoor de onderhandelingen nog aan de gang waren is uiteindelijk niet doorgegaan. Om die rede werd door alle gemeenten van de druivenstreek opnieuw naar mogelijke oplossingen gezocht. Uit die zoektocht zijn er opnieuw een aantal voorstellen naar voor geschoven en werden er uiteindelijk een 3 tal weerhouden. De finale keuze zal één van de volgende weken worden meegedeeld. Maar het ziet ernaar uit dat zij voor de vooropgestelde termijn een nieuwe locatie zullen hebben zodat de werking niet in het gedrang komt.

 

Annelies Vanderlinden

Schepen van sociale zaken

Categorieën: Nieuws