Zaterdag werd op de algemene vergadering van Open VLD Vrouwen Eva De Bleeker tot nieuwe voorzitter verkozen. Ze volgt Lieve Wierinck op die haar zetel in het Europees parlement opnam nadat Philippe De Backer staatsecretaris werd. Claudine Curran blijft ondervoorzitter en Anita Bullens penningmeester. Europarlementslid Hilde Vautmans blijft als politiek secretaris mee de politieke lijn uitzetten en vrouwelijke politici coachen. Een tiental vrouwen kandideerde om bestuurslid te worden zodat het bestuur van de vereniging aanzienlijk kon worden uitgebreid met gemotiveerde liberale vrouwen van alle leeftijden en uit alles provincies.

Eva De Bleeker, moeder van twee, is al een tiental jaar actief binnen Open VLD. Sinds 2007 zetelt ze in de gemeenteraad van Hoeilaart en in 2013 werd ze er schepen van o.a. sport, wonen, energie, kinderwelzijn en onderwijs. Onlangs werd ze verkozen in het partijbestuur van Open VLD. Eva werkt bij de Europese Commissie binnen de afdeling energie. Ze onderhandelt er mee energieprovisies in handelsverdragen en onderhoudt de relaties met China en Zuidoost Azië.

Open VLD Vrouwen groeide de voorbije 8 jaar uit tot een vast begrip binnen de liberale partij. Eva De Bleeker hoopt als voorzitter het werk van haar voorgangers samen met het nieuwe uitgebreide bestuur verder te zetten. Naast dossiers die vrouwen aanbelangen en voor meer gendergelijkheid zorgen op de politieke agenda te plaatsen, willen ze ook de vrouwelijke politieke participatie ondersteunen en versterken binnen de partij.

Open VLD Vrouwen is een politieke vereniging die streeft naar gendergelijkheid op alle vlakken van onze maatschappij. “Het is noodzakelijk een kader te creëren dat gelijke ontplooiingskansen voor vrouwen garandeert en de keuzevrijheid en de fysieke en mentale integriteit van elke vrouw vrijwaart. Zo kan iedere vrouw vrij en op eigen kracht haar plaats in de maatschappij bepalen” zegt Eva De Bleeker. “Open VLD Vrouwen wil hier het voortouw nemen en beleidsvoorstellen lanceren om ongelijke kansen weg te werken.”

Het nieuwe bestuur streeft naar een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming, ook in leidinggevende functies zodat het politieke apparaat een betere weerspiegeling van de maatschappij is en dossiers die vrouwen aanbelangen en gendergelijkheid nastreven sneller behandeld worden. Met het oog op de verkiezingen van 2018 en 2019 wil het nieuwe bestuur lokale vrouwelijke mandatarissen ondersteunen. Open VLD Vrouwen wil er voor zorgen dat in alle Open VLD afdelingen meer vrouwen zich politiek engageren om zo mee voor sterke lijsten te zorgen en een stijging van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de gemeenteraden en parlementen. “Slechts 12,8% van de burgemeesters, minder dan 1 of 3 van de schepenen en nauwelijks 1 of 3 van de gemeenteraadsleden zijn momenteel vrouwen. Met dit uitgebreide, nieuwe bestuur wil ik er mee voor zorgen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de Open VLD fracties uit de helft vrouwen bestaan.” zegt de nieuwe voorzitter.

Categorieën: Nieuws