Wil de gemeente Hoeilaart deelnemen aan gesprekken over mogelijke fusies in de Druivenstreek? Dit werd besproken op de gemeenteraad van maart op vraag van de gemeente Overijse. “Voor ons is het antwoord op deze uitnodiging kort en bondig: neen geen fusie, wel samenwerken” vertelt Steven Coppens (Open Vld) als voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Overijse heeft de opdracht gegeven aan het college van burgemeester en schepen om gesprekken op te starten met haar Vlaamse buurgemeenten om een mogelijke fusie te onderzoeken. “Om die reden hebben we het woord gegeven aan de fractieleiders van de verschillende partijen. Zo kon er een debat over plaatsvinden met alle verkozenen” licht Steven Coppens toe.

Er zijn niet alleen financiële argumenten in dit debat. Uit het gemeenterapport van Het Nieuwsblad blijkt dat 83% van de bevolking in Hoeilaart geen fusie wil. Voor Open Vld is dit een belangrijk element in de discussie. “Met een schuldovername door de Vlaamse Regering alleen winnen de voorstanders van een fusie geen harten. Een fusie moet vooral voordelen hebben voor de inwoners en momenteel zien we die niet echt.” zegt fractieleider Roby Guns (Open Vld).

Om samen te werken is geen fusie nodig

72% van de Hoeilaartse bevolking is voorstander van een bredere samenwerking tussen gemeenten. Dat bleek uit de resultaten van het referendum, die de liberalen in 2016 hielden. Vandaag werkt Hoeilaart al samen met andere gemeenten in de politiezone Druivenstreek en via de afvalintercommunale Interrand. “We doen ook voorstellen om extra zaken samen met Overijse aan te pakken. Denk maar aan de aanwerving van een straathoekwerker of een gezamenlijk project om de inburgering van expats te bevorderen. Voorlopig zonder resultaat.” aldus Roby Guns.

Categorieën: Nieuws