Op de gemeenteraad van 27 augustus werd het bestek voor het nieuw gemeentelijke kinderdagverblijf van Hoeilaart goedgekeurd. De nieuwe kribbe zal plaats bieden voor 36 kinderen, 13 meer dan in het huidige kinderdagverblijf op Solheide, met de mogelijkheid om in de toekomst nog verder uit te breiden.

Het kinderdagverblijf komt op de zorgsite Dumberg aan de Groenendaalse Steenweg waar zich ook al het rusthuis en de serviceflats bevinden. Dit is volgens Schepen Eva De Bleeker voor Kinderwelzijn een zeer goede locatie “Op de site van het rusthuis is er voldoende ruimte, ook als het rusthuis verder uitbreidt, zoals wij op termijn voorzien. Er zullen kostenbesparingen mogelijk zijn aangezien ondersteunende taken zoals het bereiden van maaltijden en het wassen van beddegoed etc. gemeenschappelijk kunnen georganiseerd worden. Het gemeentelijk kinderdagverblijf hecht ook groot belang aan pedagogische projecten en zal daarom ook inzetten op interactiemomenten met de bewoners van het aanpalende rusthuis, leuk voor jong en oud!”

“Het nieuwe kinderdagverblijf zal bijna energetisch neutraal zijn wat ook de energiefactuur enorm zal doen dalen. De verwarming van de lokalen gebeurt door middel van een geothermische warmtepomp en een ventilatiesysteem. De energie om deze machines aan te drijven wordt opgewekt door zonnepanelen. Het gebouw wordt volledig opgenomen in de omgeving, mede door de aanleg van een groendak”, legt Schepen Vanderlinden van patrimonium uit.

Binnenin is het gebouw opgedeeld in een polyvalente ruimte waar de kinderen ’s morgens afgezet en ’s avonds opgehaald worden. Tijdens de dag zullen de baby’s en peuters in twee afzonderlijke leefruimtes met aanpalende slaapplaatsen vertoeven. Er zijn twee groene, deel overdekte, buitenruimtes voorzien waar de kinderen in open lucht kunnen spelen.

De kostprijs voor het kinderdagverblijf werd op 2,27 miljoen euro geraamd. Eerder deze maand kreeg het bestuur het goede nieuws dat hiervan 800.000 euro gesubsidieerd wordt door Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Ook komt Hoeilaart in aanmerking voor bijkomende subsidies voor 48 extra gesubsidieerde plaatsen in de kinderopvang. De kans is dus zeer groot dat al van bij de start van het nieuwe kinderdagverblijf in 2020 alle plaatsen inkomensgerelateerde plaatsen zullen zijn, waarbij de ouders betalen volgens hun inkomen. “Wij zetten ook in op het creëren van extra plaatsen bij zelfstandige onthaalouders. Vorig jaar hebben wij hiervoor een premiereglement opgesteld. Startende onthaalouders krijgen een financieel duwtje in de rug en als ze kiezen voor inkomensgerelateerde opvang, krijgen ze nog extra. Ook bestaande initiatieven die uitbreiden of omschakelen naar inkomensgerelateerde opvang, krijgen steun vanuit de gemeente” verklaart Schepen De Bleeker. “Dat er een kostenplaatje hangt aan een nieuw gebouw is evident, maar het huidige kinderdagverblijf kan op termijn niet in gebruik blijven, het heeft zijn tijd gehad. Dat premies uitbetalen en de uitbating van een gemeentelijk kinderdagverblijf geld kost, klopt ook… maar dat zijn keuzes die je als bestuur maakt en voor ons is het belangrijk dat jonge ouders betaalbare kinderopvang in eigen gemeente vinden” vult ze aan.

Oppositiepartijen CD&V en NVA keurden het bestek niet goed. Tijdens de Gemeenteraad vertelden ze dat ze nog altijd voorstander zijn om het huidige kinderdagverblijf op Solheide te renoveren en daar uit te breiden. “De renovatie en de uitbreiding van de huidige kribbe naar 36 kinderen zou als gevolg hebben dat er midden in de wijk Solheide in de hoogte zou moeten gebouwd worden en dat de groene speelruimte zou verdwijnen, dit om aan alle normen van Vlaanderen te voldoen. Dit wil het Gemeentebestuur niet, wij willen geen hoogbouw in wijken en vinden dat de groene speelruimte moet behouden blijven op Solheide” legt Schepen Vanderlinden uit. “Bovendien zou er dan een tijdelijk onderdak gezocht moeten worden voor de kinderen van de kribbe dat voldoet aan alle wettelijke normen, wat zeer kostelijk zou zijn. Wij willen het huidige gebouw op Solheide, na de verhuis van het kinderdagverblijf, renoveren en in samenspraak met de buurt een nieuwe bestemming geven die nuttig is voor de gemeenschap” besluit de schepen.

Met de bouw van een nieuw energetisch kinderdagverblijf en inkomensgerelateerde opvang gaat Hoeilaart volop voor een duurzaam en kindvriendelijk beleid.

Categorieën: Nieuws