Er zijn steeds meer GSM-gebruikers, dus moet de infrastructuur volgen. Bijgevolg kwam begin 2016 Proximus met de vraag om samen met de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van een extra mast. “De dekking van het Proximus signaal laat over een groot gebied te wensen over. Dit is te merken aan het ontbreken of regelmatig wegvallen van het signaal” licht schepen Marc Vanderlinden (Open Vld) toe.

Het gebied strekt zich uit vanaf de Koldam over Sloesveld en Ten Trappen richting Bakenbos (zie bijgevoegde grafiek).

Er werd nagegaan welke gemeentelijke infrastructuur of gebouwen in aanmerking kwam om deze extra antennes te plaatsen. De gebouwen van de gewestelijke huisvestingmaatschappij op Sloesveld zijn eveneens als mogelijk locatie onderzocht. Uiteindelijk leek de hoek Kapelstraat – Overijsesteenweg de meest ideale plek. “Volgens het Algemeen Plan van Aanleg (APA) is dergelijke installatie hier ook vergunbaar. In het verleden werd er voor de verlichtingspylonen al een vergunning verleend” stelt Vanderlinden.

Nog niet definitief

“Zover zijn we echter zeker nog niet. De gemeenteraad keurde enkel een mogelijke huurovereenkomst goed indien deze installatie gerealiseerd wordt” zegt Vanderlinden. “De bouwheer van deze installatie zal de nodige vergunningen dienen aan te vragen. Afhankelijk van de procedure zal deze door de gemeentelijk dienst ruimtelijke ordening of door Ruimte Vlaanderen behandeld worden. Tevens zullen de noodzakelijke externe en interne adviezen ingewonnen worden en indien de procedure het vereist zal er tevens een openbaar onderzoek georganiseerd worden.”

Het gemeentebestuur heeft geen weet van andere aanvragen voor uitbreidingen van masten op haar grondgebied. “We zullen er ook op toezien dat deze mast eventueel ook door andere operatoren kan gebruikt worden. Andere operatoren zullen deze mast momenteel niet in gebruik nemen.”

NIMBY?

Het NIMBY principe dreigt ook in Hoeilaart de kop op te stekken. Veel mensen willen wel gebruik maken van voorzieningen, maar willen er geen hinder van ondervinden.

“In de vergunningsfase zullen we er in ieder geval streng op toezien dat deze installatie voldoet aan alle wettelijke normen inzake elektrische veiligheid en de reglementering rond elektromagnestische velden” zegt Vanderlinden.

Het gemeentebestuur wil de verantwoordelijkheid nemen om mee te denken hoe inwoners van Hoeilaart een betere dienstverlening kunnen hebben van de telecom operatoren. “Het digitale en draadloze tijdperk is al twee decennia in volle ontwikkeling, we gaan ons hier niet tegen verzetten. Wij willen mee vooruit in de modernisering van het land, en zullen erop toezien dat in de vergunningsfase alle stedenbouwkundige en milieubelangen van de betrokken inwoners zullen worden gerespecteerd”, besluit Vanderlinden.

Categorieën: Nieuws