Meer dan 50% van de oppervlakte van Hoeilaart is groen: het Zoniënwoud! Maar ook in het centrum en in de woonwijken vinden we veel groen terug.

Dit maakt onze gemeente uniek. We zullen in de toekomst de groene en open ruimte bewaren.

Dit zal concreet gebeuren door een aantal reservergebieden en woonuitbredingsgebieden met lage prioriteit terug om te vormen naar groene- en landbouwzone.

Het bestaande woongebied blijft behouden, daarin zullen we de bevolkingsgroei in de volgende decennia moeten opvangen.

In deze zones zullen we efficiënter omgaan met de bebouwbare oppervlakte zodat er meer groen behouden zal blijven. Met maximaal behoud van bomen en bossen in goedgekeurde verkavelingen.

Hierdoor behouden we het groene en bosrijke karakter van de gemeente.