Open Vld is ervan overtuigd dat een koolstofarmer energiesysteem nodig en mogelijk is. Enerzijds om de klimaatsverandering tegen te gaan en anderzijds omdat Europa te afhankelijk is van de invoer van fossiele brandstoffen. De hoofddoelstelling is energie-efficiëntie (minder energie gebruiken om hetzelfde te blijven doen) en om zelf energie te produceren, uiteraard bij voorkeur hernieuwbare energie. Dit jaar stellen we een klimaatplan voor dat ons moet toelaten onze CO2-uitstoot met 20% te laten dalen.

De grootste efficiëntiewinsten zijn te halen via onze gebouwen. De gemeente zal de dakisolatie van haar gebouwen onder de loep nemen. Het premiereglement voor woningrenovatie wordt grondig herzien en gemeentelijke gebouwen worden gerenoveerd. Maar, het klimaat is van iedereen! Iedere burger kan meewerken en mag weldra zijn suggesties geven over hoe we samen kunnen werken. We gaan voor een beleid waarbij we nog even comfortabel kunnen wonen, verplaatsen, sporten, schoollopen en amuseren. Niet door minder te doen, maar door het efficiënter te doen.

Eva De Bleeker
Schepen van Energie

Categorieën: NewsNieuws