De vraag naar kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvangplaatsen in Hoeilaart blijft stijgen. Het aanbod is stabiel maar dreigt in de toekomst af te nemen. “Dit komt omdat een aantal onthaalouders de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Met een reeks maatregelen willen we deze trend omkeren“ vertelt schepen Eva De Bleeker (Open Vld), bevoegd voor kinderopvang.

Het gemeentebestuur onderneemt actie en investeert in meer kinderopvang. Zo staat de bouw van een nieuw modern gemeentelijk kinderdagverblijf op de planning en worden startende en bestaande onthaalouders financieel ondersteund. Schepen Eva De Bleeker stelde daarvoor een premiereglement op samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Gemeentelijke kinderkribbe

In 2018 begint op de Groenendaalsesteenweg de bouw van de nieuwe kribbe waar 36 kindjes uit Hoeilaart opgevangen kunnen worden. Een uitbreiding van maar liefst 13 plaatsen in vergelijking met de huidige kribbe. De dagprijs die ouders betalen voor de opvang in het gemeentelijk kinderdagverblijf wordt vastgesteld op basis van het gezinsinkomen. Dit zorgt er in veel gevallen voor dat de opvang betaalbaarder wordt.

Startende onhaalouders

Daarnaast wil het bestuur ook investeren in opvangplaatsen bij zelfstandige onthaalouders via een startpremie. Per plaats die gecreëerd wordt in een bestaand of een nieuw opvanggezin of in een groepsopvanginitiatief zal de inrichter een bedrag van 500 EUR ontvangen. “Omdat de gemeente in het bijzonder streeft naar betaalbare kinderopvang, wordt dit zelfs opgetrokken tot 750 EUR indien de dagprijs bepaald wordt op basis van het gezinsinkomen” onderstreept de voorzitter van de gemeenteraad, Steven Coppens.

Bestaande zelfstandigen

De gemeente blijft ook investeren in de kwaliteit van de opvang in Hoeilaart. Naast een jaarlijkse premie voor elke opvanginitiatief van 140 tot 200 EUR voor de aankoop van speelgoed en ander materiaal, organiseert de gemeente ook opleidingen en infosessies voor de onthaalouders. Weldra zal ook een Lokaal Loket Kinderopvang opgericht worden dat alle informatie over de verschillende opvanginitiatieven in Hoeilaart zal verzamelen, zodat (toekomstige) ouders op een efficiënte wijze een geschikte plaats voor hun kinderen kunnen vinden.

“We ondersteunen bewust alle soorten opvang, zowel die in de gemeentelijke kribbe als die bij zelfstandige onthaalouders met een vrije en met een inkomensgerelateerde dagprijs. Elke plaats die er in één van deze systemen bijkomt, zal er voor zorgen dat jonge ouders in Hoeilaart gemakkelijker een plaats vinden. Hoewel de prijs uiteraard een belangrijk criterium is, zien we dat toch ook vaak andere zaken doorslaggevend zijn zoals de locatie, de openingsuren, de kleinschaligheid, de opvang in leeftijdsgroepen, de flexibiliteit, … en natuurlijk de persoonlijk klik- het “goed gevoel” – met degene die voor je dierbaarste bezit zal zorgen” besluit Schepen De Bleeker.

Categorieën: Nieuws