Open VLD wil Hoeilanders voortaan voorrang laten krijgen bij de aankoop van woningen in nieuwe projectontwikkelingen op Hoeilaarts grondgebied,” aldus Tim Vandenput, burgemeester Hoeilaart. Deze maatregel kadert binnen ons actieplan om wonen in Hoeiaart opnieuw toegankelijker te maken voor mensen die al een binding hebben met ons Dorp.

In de vorige burgerkrant haalden we het reeds aan: een betaalbare woonst vinden in ons dorp is een hele uitdaging en zeker voor bepaalde groepen zoals jongeren en senioren. Tegelijkertijd moet het groene karakter van onze gemeente behouden blijven. Een complexe problematiek waarvoor geen simpele oplossing bestaat.

“Daarom hebben we een aanpak bedacht die op drie kerngedachten steunt : een “eerste koop kans” voor Hoeilanders, duurzame woonvormen zoals tinyhouses, en het opsplitsen van bestaande grote woningen in kleinere wooneenheden,” aldus Joy Sergeys van Jong VLD.

Volgens de cijfers van het Vlaams Gewest zullen er de komende 15 jaar ongeveer 1300 mensen meer wonen in Hoeilaart. Daarvoor zullen er een 700-tal woningen moeten bijkomen. In het centrum is er plaats voor een 250-tal extra woningen.

In deze bouwprojecten willen we via een PPS (Publiek-Private Samenwerking) een specifiek doelgroepenbeleid gaan voeren. Zo kan de gemeente bepaalde voorwaarden stellen wanneer er nieuwe bouwprojecten gerealiseerd worden.

In de toekomstige PPS zal er dus gesteld worden dat mensen van Hoeilaart gedurende enkele maanden voorrang krijgen om een woning aan te kopen. Het gaat om personen die al een bepaalde binding hebben met ons dorp, zoals er wonen, gewoond hebben, opgegroeid zijn, in een vereniging zitten, enzovoort. Om alle misverstanden te vermijden, het gaat over nieuwe bouwontwikkelingsprojecten in het centrum. En niet bij verkoop van bestaande woningen in privébezit. Deze blijven in privéverkoop. 

De specifieke doelgroepen moeten nog bepaald worden, maar wij denken concreet al aan woningen voor senioren en jongeren. Voor deze laatsten kunnen deze woningen ook “casco” verkocht worden om de prijzen haalbaar te houden. Dit houdt in dat de woning verkocht worden zonder afwerking (bijvoorbeeld keuken, badkamer, vloerbedekking…). De kopers kunnen zo zelf kiezen welk budget ze hieraan willen uitgeven, of ze het zelf willen doen, uitstellen, … enzovoort.

Concreet werkt de gemeente nu al met één projectontwikkelaar om midden 2021 een vergunning te kunnen afleveren. Dan kan een eerste project van start gaan.

Ten tweede staat er een nieuw woonproject in de steigers op Kelleveld/Sloesveld. Hier is de gemeente mede-grondeigenaar en zal ze dezelfde voorwaarden toepassen: bepaalde Hoeilaartse doelgroepen zullen een eerste kans hebben om te kopen.

Dit project biedt duurzame & moderne woonvormen. Er moet gebouwd worden om tegemoet te komen aan de stijgende populatie, maar dit moet zo ecologisch en duurzaam mogelijk gerealiseerd worden. Daarom denken we aan concepten zoals cohousing & tinyhouses, warmtepompen, energetische woningen, gemeenschappelijke zonnepanelen… We werken ernaar toe om tegen 2023 alle vergunningen rond te hebben om hier te starten met het project.

Tot slot zijn we bezig met de update van het gemeentelijk structuurplan zodat grote woningen opsplitst mogen worden in meerdere kleine woningen. Op deze manier moet er geen bijkomende groene ruimte aangesneden worden en worden bestaande gebouwen optimaal benut.

Joy Sergeys, Tim Vandenput en Jong Vld

Categorieën: Nieuws