Oppositiepartij CD&V Hoeilaart bracht de cijfers naar buiten van het nieuwe gemeentelijke kinderdagverblijf en merkte op dat de werkelijke uitgaven het budget overschrijden. Vreemd dat CD&V hier nu pas mee afkomt, vindt Bestuurspartij Open Vld Hoeilaart, die stelt dat deze cijfers al drie jaar bekend zijn: “De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf is duurder dan oorspronkelijk begroot, maar kwaliteit kost geld en de rekening klopt”.

Kwaliteit en duurzaamheid staat voorop
Open Vld maakt zich sterk dat kinderopvang kwaliteitsvol en duurzaam moet zijn. “Voor ons
is een kwaliteitsvolle oplossing op lange termijn de enige optie. Ik ben dan ook verbaasd te
horen dat CD&V een renovatie van het bestaand kinderdagverblijf Solheide op tafel legt. In
2014 verstrengde toenmalig CD&V-minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, de
kwaliteitsnormen voor kinderopvang. Als we de bestaande site Solheide moeten renoveren
conform de nieuwe wetgeving had ons dit minstens evenveel gekost. Wij hebben er dan ook
voor gekozen om een nieuw, kwaliteitsvol en duurzaam kinderdagverblijf te bouwen dat de
komende vijftig jaar aan alle normen en regels zal voldoen. Dit project zorgt in de
opstartfase voor 15 nieuwe kindjes maar in de toekomst kan dit aantal na een evaluatie nog
verhogen”, aldus Schepen van Infrastructuurprojecten Marc Vanderlinden.
Naast kwaliteit zet het Hoeilaarts gemeentebestuur in op duurzaamheid. Hoeilaart verbindt
er zich toe om haar energieverbruik met 20% te verminderen. Om dit te realiseren kiest
Hoeilaart bij nieuwbouw voor de energiezuinigste optie. “Wij hebben als gemeente een
voorbeeldfunctie in ons klimaatplan. Daarom hebben wij gekozen voor een klimaatneutraal
gebouw en dat kost nu eenmaal geld”, sluit schepen Marc Vanderlinden af.


Een totaaloplossing om het tekort aan kinderopvang terug te dringen
De Vlaamse rand kampt al jaren met een tekort aan kinderopvangplaatsen. De bouw van dit
nieuwe kinderdagverblijf is een deel van de totaaloplossing die de gemeente aanbiedt voor
het tekort aan opvanginitiatieven. “Naast de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf zullen
we onthaalouders actief ondersteunen en geïnteresseerden helpen met hun opstart. De
regelgeving en voorwaarden die worden opgelegd aan de opvanginitiatieven zorgen voor
een grote werkdruk op de actieve onthaalouders en schrikt nieuwe geïnteresseerden af.
Door te onderzoeken wat de noden zijn hopen we de last voor bestaande onthaalouders te
verlagen en nieuwe starters aan te trekken”, zegt Schepen van Kinderopvang Joy Sergeys.
Daarom werd er reeds een enquête opgestart bij de onthaalmoeders om te onderzoeken
welke ondersteuning zij kunnen gebruiken vanuit de Gemeente. Er wordt ook bekeken of de
oprichting van een eigen ‘dienst Kinderopvang’ een optie is.


De rekening klopt
Burgemeester Tim Vandenput vindt het op zijn minst “vreemd” dat CD&V nu pas met cijfers
op de proppen komt. “Dat dit project meer ging kosten dan oorspronkelijk begroot, is al drie
jaar bekend. Het verhogen van de kinderopvangplaatsen is een van de prioriteiten van dit
bestuur en kwaliteit kost geld. Niettemin is onze begroting in evenwicht, worden de
belastingen niet verhoogd en zal de schuldafbouw zich verderzetten. De rekening klopt en
Hoeilaart is financieel kerngezond”.


10 jaar geleden schreeuwde diezelfde CD&V ook moord en brand bij de bouw van het GC
Felix Sohie. “Een prestigeproject dat te groot en te duur ging zijn, volgens hen. Ik kan alleen
maar vaststellen dat alle verenigingen en bezoekers zeer tevreden zijn over ons
Gemeenschapscentrum”, besluit Burgemeester Vandenput.

Categorieën: Nieuws