Oppositiepartij CD&V Hoeilaart bracht de cijfers naar buiten van het nieuwe gemeentelijke kinderdagverblijf en merkte op dat de werkelijke uitgaven het budget overschrijden. Vreemd dat CD&V hier nu pas mee afkomt, vindt Bestuurspartij Open Vld Hoeilaart, die stelt dat deze cijfers al drie jaar bekend zijn: “De bouw van het nieuwe kinderdagverblijf is duurder dan oorspronkelijk begroot, maar kwaliteit kost geld en de rekening klopt”.

Kwaliteit en duurzaamheid staat voorop

Open Vld maakt zich sterk dat kinderopvang kwaliteitsvol en duurzaam moet zijn. “Voor ons is een kwaliteitsvolle oplossing op lange termijn de enige optie. Ik ben dan ook verbaasd te horen dat CD&V een renovatie van het bestaand kinderdagverblijf Solheide op tafel legt. In 2014 verstrengde toenmalig CD&V-minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, de kwaliteitsnormen voor kinderopvang. Als we de bestaande site Solheide moeten renoveren conform de nieuwe wetgeving had ons dit minstens evenveel gekost. Wij hebben er dan ook voor gekozen om een nieuw, kwaliteitsvol en duurzaam kinderdagverblijf te bouwen dat de komende vijftig jaar aan alle normen en regels zal voldoen. Dit project zorgt in de opstartfase voor 15 nieuwe kindjes maar in de toekomst kan dit aantal na een evaluatie nog verhogen”, aldus Schepen van Infrastructuurprojecten Marc Vanderlinden. Naast kwaliteit zet het Hoeilaarts gemeentebestuur in op duurzaamheid. Hoeilaart verbindt er zich toe om haar energieverbruik met 20% te verminderen. Om dit te realiseren kiest Hoeilaart bij nieuwbouw voor de energiezuinigste optie. “Wij hebben als gemeente een voorbeeldfunctie in ons klimaatplan. Daarom hebben wij gekozen voor een klimaatneutraal gebouw en dat kost nu eenmaal geld”, sluit schepen Marc af.


Een totaaloplossing om het tekort aan kinderopvang terug te dringen
De Vlaamse rand kampt al jaren met een tekort aan kinderopvangplaatsen. De bouw van dit nieuwe kinderdagverblijf is een deel van de totaaloplossing die de gemeente aanbiedt voor het tekort aan opvanginitiatieven. “Naast de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf zullen we onthaalouders actief ondersteunen en geïnteresseerden helpen met hun opstart. De regelgeving en voorwaarden die worden opgelegd aan de opvanginitiatieven zorgen voor een grote werkdruk op de actieve onthaalouders en schrikt nieuwe geïnteresseerden af. Door te onderzoeken wat de noden zijn hopen we de last voor bestaande onthaalouders te verlagen en nieuwe starters aan te trekken”, zegt Schepen van Kinderopvang Joy Sergeys. Daarom werd er reeds een enquête opgestart bij de onthaalmoeders om te onderzoeken welke ondersteuning zij kunnen gebruiken vanuit de Gemeente. Er wordt ook bekeken of de oprichting van een eigen ‘dienst Kinderopvang’ een optie is.


De rekening klopt
Burgemeester Tim Vandenput vindt het op zijn minst “vreemd” dat CD&V nu pas met cijfers op de proppen komt. “Dat dit project meer ging kosten dan oorspronkelijk begroot, is al drie jaar bekend. Het verhogen van de kinderopvangplaatsen is een van de prioriteiten van dit bestuur en kwaliteit kost geld. Niettemin is onze begroting in evenwicht, worden de belastingen niet verhoogd en zal de schuldafbouw zich verderzetten. De rekening klopt en Hoeilaart is financieel kerngezond”. 10 jaar geleden schreeuwde diezelfde CD&V ook moord en brand bij de bouw van het GC Felix Sohie. “Een prestigeproject dat te groot en te duur ging zijn, volgens hen. Ik kan alleen maar vaststellen dat alle verenigingen en bezoekers zeer tevreden zijn over ons Gemeenschapscentrum”, besluit Burgemeester Vandenput.

Categorieën: Nieuws