De gemeente ontvangt maar liefst 729.512 euro subsidie voor het bouwen van een nieuw kinderdagverblijf: 574.830 euro van de Vlaamse regering en 154.682 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Schepenen Eva De Bleeker en Marc Vanderlinden (Open Vld) reageren tevreden.

Het Gemeentebestuur (Open Vld & Pro Hoeilaart) besliste enkele jaren geleden om een nieuw kinderdagverblijf te bouwen ter vervanging van de huidige kribbe op Solheide die te klein geworden is en niet voldoet aan de energetische normen van de 21ste eeuw. Het bestuur wil ook meer inkomensgerelateerde opvangplaatsen aanbieden aan de jonge gezinnen in de gemeente. De gemeente stelde twee jaar geleden een lijvig subsidiedossier voor het kinderdagverblijf samen.

Na de provincie gaf nu ook de Vlaamse regering een gunstig advies voor het project dat zowel op pedagogisch als op energievlak aan de hoogste normen voldoet. Schepen Eva De Bleeker, bevoegd voor kinderopvang, is erg blij dat de subsidies toegekend zijn “We zijn al een aantal jaren met dit ambitieuze project bezig: we gaan van 23 naar maar liefst 36 opvangplaatsen! Het is door de kwaliteit van dit project en de professionaliteit van onze gemeentediensten dat we dit binnenhalen. Ik wens dan ook de diensten te bedanken en natuurlijk ook de Vlaamse Minister van Welzijn voor zijn steun voor dit project.”

Het nieuwe kinderdagverblijf zal gebouwd worden op de Dumberg-site waar zich ook al het rusthuis en de serviceflats bevinden. Het gemeentebestuur heeft sinds vorige maand de bouwvergunning op zak. Op de gemeenteraad van augustus wordt het lastenboek voor het aanstellen van een aannemer voorgelegd. Schepen Marc Vanderlinden, bevoegd voor patrimonium, bevestigt dat de start van de werken aan het nieuwe kinderdagverblijf gepland is in het voorjaar van 2019 en dat de kribbe een jaar later zal kunnen verhuizen. De bouw heeft een totaal kostenplaatje van 2.27 miljoen euro.

Hoeilaart werd bovendien geselecteerd voor 48 extra subsidieerbare plaatsen in de groepsopvang van baby’s en peuters binnen de “uitbreidingsronde van 2018” van de Vlaamse regering. Het gemeentebestuur stelde daarvoor in juni selectiecriteria op inzake betrokkenheid, toegankelijkheid, pedagogische kwaliteiten en duurzaamheid waaraan plaatsen in de bestaande of nieuwe groepsopvanginitiatieven moeten voldoen om gesubsidieerd te kunnen worden.

Ook de bijkomende 13 plaatsen die in het nieuwe kinderdagverblijf zullen gecreëerd worden, komen in aanmerking voor deze bijkomende werkingssubsidies zodat het ook inkomensgerelateerde plaatsen kunnen worden. “Het hele plaatje klopt: we krijgen subsidies voor het gebouw én voor extra inkomensgerelateerde opvang, zowel in de gemeentelijke kribbe als bij privé-initiatieven. Dit gaat zorgen voor meer opvangplaatsen én meer betaalbare kinderopvang in Hoeilaart!” besluiten beide Schepenen.

Categorieën: Nieuws