SilvaTerra wil het Zoniënwoud terug één maken door gebruik te maken van de kracht en de mogelijkheden van de aarde. Concreet wil SilvaTerra het traject Ring-Oost van de Brusselse Ring volledig teruggeven aan het Zoniënwoud door dit deel te ondertunnelen en te overkappen.

Op die manier zullen alle dieren van het hele woud kunnen gebruik maken. De toegankelijkheid van het woud voor fietsers, wandelaars en ruiters te paard zal fel verbeteren.

We zullen het probleem van sluipverkeer oplossen door meer capaciteit voor wagens ondergronds te voorzien.