De gemeenteraad keurde in december een nieuw reglement goed voor de verhuur van de gemeentelijke infrastructuur. “Dit nieuw reglement integreert alle vroegere verhuur- en huishoudelijk reglementen met betrekking tot het gemeenschapscentrum, de sporthal en het jeugdcentrum” vertelt Eva De Bleeker (Open Vld).

Het gemeentebestuur wil met het reglement eenvormigheid scheppen in de tarieven, voorwaarden en reservatiemodaliteiten voor de verschillende soorten infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld aan verenigingen en inwoners voor vergaderingen, optredens, tentoonstellingen, voordrachten, feestjes, fuiven, koffietafels, sporttrainingen en –matchen. “Het nieuwe gebruikersreglement en de kersverse online formulieren maken het voortaan gemakkelijker om een zaal te reserveren, terwijl de vrijetijdsdiensten op een efficiëntere manier de verhuur in goede banen kunnen leiden”, aldus Eva De Bleeker.
Ook ter beschikking van particulieren
Tot nu toe hadden het Gemeenschapscentrum Felix Sohie, het Jeugdcentrum Koldam, de sporthal en het parkpaviljoen elk hun eigen gebruikersreglement. Die verschillende reglementen werden nu samengevoegd tot één overkoepelend reglement. Het nieuwe reglement streeft zoveel mogelijk eenvormigheid na, maar houdt ook rekening met het specifieke van elk gebouw en zijn gebruikers. Wat ook nieuw is, is dat er extra patrimonium ter beschikking komt van particulieren. “Bijvoorbeeld het pavilioen aan het grasveld van ons park zal voortaan ook te huur zijn voor particulieren. Ideaal voor BBQ’s en kleine feestjes. Inwoners van Hoeilaart hebben hier specifiek ook voorrang op inwoners van andere gemeenten” zegt gemeenteraadslid Roby Guns (Open Vld).
De gemeenteraad keurde het reglement op 16 december 2015 goed, na advies van alle betrokken raden. “Voor nieuwe reservaties is het reglement in voege getreden op 1 januari, maar voor reeds bestaande reservaties in de eerste helft van 2016 verandert er niets.” zegt De Bleeker.
“Dit geldt zo onder andere voor de reservaties door de scholen, want al hun zalen werden reeds voor het hele schooljaar vastgelegd”. Op het onderwijsoverleg kwam Schepen Eva De Bleeker met de scholen overeen om in het voorjaar samen te zitten om na te gaan wat de gevolgen van het nieuwe reglement zijn voor hun gebruik van de sportinfrastructuur voor volgend schooljaar. De scholen maken immers gedurende het hele schooljaar intens gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd om er ook in de toekomst voor te blijven zorgen dat de scholen een beroep kunnen blijven doen op de sportinfrastructuur aan gelijkaardige voorwaarden als in het verleden.
Het nieuwe reglement en het reservatiesysteem worden na één jaar geëvalueerd. “Wat een interessante piste is om verder te onderzoeken is de online kalender van deze gemeentelijke infrastructuur. Het zou volgens mij mogelijk moeten zijn om de beschikbaarheid na te kijken en op basis daarvan een aanvraag te zien van een specifieke locatie en uur” voegt Roby Guns toe.

Categorieën: Nieuws