Geachte Heer Borreman,
Beste Alain,

Sta me toe u eerst en vooral te feliciteren met uw aanstelling tot voorzitter van de Hoeilaartse CD&V afdeling. Ik hoop dat wij de komende jaren goed zullen samenwerken in de gemeenteraad. In ieder geval apprecieer ik suggesties en opmerkingen van de oppositie, want ze houden ons, de meerderheid, alert en kunnen bijdragen tot een goed beleid.

Maar ik schrijf u ook omdat er vandaag iets enorm op mijn gemoed weegt. U kent me ondertussen wel al en weet dat als er twee dingen me nauw aan het hart liggen dat eerlijkheid en integriteit zijn; Ik beloof niets waarvan ik niet zeker weet dat ik het kan realiseren en probeer een zo transparant mogelijk beleid te voeren door de dialoog aan te gaan met alle betrokken. Het deed me dus ongelooflijk pijn te zien dat één van uw partijgenoten, Jan Van Assche, weeral een artikel online plaatste dat niets meer met onderbouwde oppositie voeren te maken heeft, maar enkel met het verspreiden van pure leugens, onrust en wrevel… en het dan nog doet uitschijnen als zou het gaan om een journalistiek artikel.

Het bericht op de “zogezegde” nieuwsite hoeilander.be stelt letterlijk dat ik tijdens het afgelopen onderwijsoverleg “niet bereid was te spreken” over het nieuwe reglement van de verhuur van de gemeentelijke infrastructuur waardoor scholen zouden moeten betalen voor de huur van de gemeentelijke sportinfrastructuur. De schrijver van het bewuste artikel, uw partijgenoot, was niet aanwezig op het overleg en hij kan dus onmogelijk weten wat ik al dan niet gezegd heb. Wel, ik kan u zeggen dat ik zélf dit punt als eerste punt op de agenda geplaatst heb. Ik heb gemeld dat het helemaal niet de bedoeling is dat de Hoeilaartse scholen een meerkost zouden moeten dragen en dat we weldra, afzonderlijk, een uitgebreid overleg plannen tussen de scholen en de sportdienst om hier een regeling te treffen. Sowieso is het reglement momenteel nog niet van toepassing voor de scholen, eventuele wijzigingen gaan pas in vanaf september. Tijdens het verder overleg zullen we een regeling uitwerken die er voor zal zorgen dat de scholen de gemeentelijke sportinfrastructuur kunnen blijven gebruiken zoals in het verleden. Het is de bedoeling dat we alle sportinfrastructuur in Hoeilaart zo optimaal mogelijk gebruiken, zodat zoveel mogelijk Hoeilanders kunnen sporten, tijdens en buiten de schooluren. Het optimaal benutten van de gemeentelijke infrastructuur in het algemeen is trouwens de onderliggende doelstelling van de herziening van het reglement. Het gemeentebestuur doet er alles aan om de verenigingen en de scholen zo veel mogelijk te steunen. Laat me toe in deze context toch ook te melden dat wij voor de Sint-Clemens school 4 klassen zullen inrichten in het oude OCMW gebouw waarin tussen Pasen en de zomervakantie (tijdens de geplande bouwwerken) les kan gegeven worden. Wij zijn dus wel degelijk zeer begaan met onze scholen en de gezinnen in Hoeilaart.

Maar u weet, net als ik, dat dit niet de eerste keer is dat er dergelijke flagrante leugens op de bovenvermelde site verschijnen. Moesten ze nu enkel mij als persoon krenken omdat er me onterecht zaken verweten worden, dan zou dat nog niet zo erg zijn – in de politiek krijg je een dik vel. Het jammere is echter dat dergelijke artikels de samenhorigheid en de hechte, warme samenleving die jullie toch ook hoog in het vaandel dragen, zo’n schade toebrengt. Toegegeven, op de duur weten de mensen ook wel van wie het komt, maar toch. Waarom? Het opjutten van mensen, totaal ongegrond, hen ongerust en verontwaardigd maken voor niets… wie wint daar bij?

Ik hoop dat u als voorzitter van de partij waar Jan Van Assche deel van uit maakt, afstand neemt van dit soort leugenachtige artikels: niemand heeft baat bij dergelijke praktijken en het verzuurt ons dorp, terwijl het net zo een fantastische plaats is om te leven.

Eva De Bleeker
Schepen van Onderwijs, Kinderopvang & Gezin, Sport, Wonen, Energie, Integratie

Categorieën: Nieuws