De coalitiepartners PRO Hoeilaart en Open Vld schrappen in 2017 de forfaitaire milieubelasting. Deze belasting bedraagt 40€ voor alleenstaanden en 50€ voor gezinnen en bedrijven. “Dit komt neer op een belastingsvermindering ter waarde van 230.000 euro” vertelt schepen van Milieu Annelies Vanderlinden (Open Vld).

De beslissing ligt in lijn met het principe ‘de vervuiler betaalt’. In 2014 voerde Interrand daarom ook nieuwe regels en afvaltarieven in. Dit principe wordt nu verder doorgetrokken zoals afgesproken aan het begin van deze legislatuur.

De maatregel werkt ook een aantal onrechtvaardigheden weg. Iemand die goed recycleert werd tot vandaag evenveel belast als iemand die niet recycleert. “Het ging om een forfaitaire belasting, dit wil zeggen even hoog voor iedereen, onafhankelijk van zijn of haar inkomen. Het was dus ook geen sociale belasting”, aldus OCMW voorzitter Wilfried Van Raemdonck (PRO Hoeilaart).

Administratieve vereenvoudiging

Doordat de inning, verwerking en opvolging van deze belasting verdwijnt, krijgt de gemeentelijke administratie ruimte vrij om zich te focussen op haar andere taken. Door deze evolutie kan de gemeente Hoeilaart nieuwe verplichte taken opnemen, die vanuit de Vlaamse Overheid worden verwacht.

Duurzame projecten

Het is niet omdat deze milieubelasting verdwijnt dat Hoeilaart niet meer zal investeren in duurzame projecten. Integendeel. Wij blijven ernaar streven om het gemeentelijk Klimaatactieplan te behalen (-20% CO2 in 2020). Onder meer via de lokale saneringbijdrage op de waterfactuur financiert de gemeente bovendien investeringen in belangrijke milieuprojecten.

Met steun van de Vlaamse Overheid komt er een grote waterbuffer onder het nieuwe gemeenteplein om overstromingen tegen te gaan. Dit is een bescherming zodat de IJse en de vijver niet buiten haar oevers zou treden bij hevig regenweer of plotse dooi van sneeuw.

Waterkwaliteit van de IJse

Er is ook het project van de Tenboslaan waarbij de bron ter hoogte van de Weemstraat wordt afgekoppeld van de riolering. Zo loopt er meer proper water naar de IJse en stroomt het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie van Aquafin.

Tot slot is er het project ter hoogte van het kantoor van BPost. Door dit project gaat Hoeilaart vuil water en historische lozingen van de IJse halen. Dit zijn garanties om een goede waterkwaliteit te halen zoals beschreven in de kaderrichtlijn voor water, zoals vooropgesteld door de Europese Unie in 2000.

 

 

Categorieën: Nieuws