Foto door BaertMedewerker Jan Van Fraychem is nog steeds op zoek naar een pand om de werking verder te zetten.

In 2017 maakten ongeveer 717 personen uit Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg gebruik van de diensten die de vzw voedselhulp in Overijse biedt. Dit gaat van voedselpaketten tot huisraad, kledij tot speelgoed. De organisatie is op zoek naar een tijdelijk onderkomen. “Deze groep vrijwilligers verdient onze steun. We hopen dat we tegen begin september een nieuwe locatie vinden”, aldus de schepen van sociale zaken Annelies Vanderlinden (Open Vld).

De vzw steunt voor de volle 100% op vrijwilligers die dag in dag uit zorgen dat al deze spullen bij de juiste personen terecht komen. Tot op heden vonden zij hun onderkomen in het oude kloostergebuw langsheen de Drogenberg in Overijse.

Periode van vier jaar

Vzw voedelhulp moet de gebouwen verlaten voor 1 november 2018. De eigenaar van deze gebouwen laten weten dat zij deze gebouwen afbreken om plaats te maken voor een nieuw complex. vzw voedselhulp kan hier nadien een onderkomen krijgen. Om die periode van minstens 4 jaar te overbruggen, moeten zij echter op zoek naar een andere locatie.

Begin dit jaar ontving het gemeentebestuur van Hoeilaart een brief waarin de vzw vroeg of wij op ons grondgebied eventueel een locatie zouden hebben die moest voldoen aan de volgende eisen:

  • 500m2
  • Bereikbaar met de lijnbus vanuit de 4 gemeenten
  • Te bereiken in alle anonimiteit voor de afnemers.

Tussenkomst in de huur

“De gemeente Hoeilaart heeft daarop officieel laten weten dat wij niet over een dergelijke locatie beschikken maar wel bereid zijn om finacieel tussen te komen in de eventuele huur van een pand op de privé markt.” zegt Vanderlinden. “Indien de vzw een geschikt pand zou vinden is de gemeente Hoeilaart zeker bereid om haar deel van de huur te betalen.”

Op maandag 25 juni 2018 was er een bijeenkomst met de vier gemeenten waarop een pand langsheen de Brusselsesteenweg in Overijse werd voorgesteld. Momenteel zijn hiervoor nog een aantal onderhandelingen aan de gang en is het wachten op de uitslag hiervan.

Mensen die intussen zou beschikken over een pand dat voldoet aan alle eisen mogen zich nog altijd aanbieden.

 

Categorieën: Nieuws