Het is nog vakantie voor de kinderen, het Gemeentebestuur van Hoeilaart zit echter niet stil. “We hebben voor extra speelruimte voor de kinderen gezorgd binnen de twee basisscholen, nu is het tijd om buiten de school een stap voorwaarts te zetten op vlak van mobiliteit en veiligheid” vertellen Schepen van Mobiliteit Marc Vanderlinden en Burgemeester Tim Vandenput. “Concreet willen we tijdens de ochtendspits het hele traject vanaf de Willem Matstraat, Moussinstraat, Waversesteenweg en D. Vandervaerenstraat zoveel mogelijk ter beschikking stellen van fietsers en voetgangers, met een minimum aan wagens en bussen” lichten ze toe.

Teveel wagens rond de scholen

Elke ochtend is het rondom de scholen een drukte van jewelste met fietsers, voetgangers en vooral veel wagens. “We zitten in een vicieuze cirkel: de vele wagens die er rijden maken de omgeving onveilig. En juist door die onveiligheid brengen ouders en grootouders de jonge kinderen nog dichter naar de schoolpoort met de wagen. Dit gaat ten koste van de voetgangers en de fietsers” licht Burgemeester Vandenput toe.

“De afgelopen jaren hebben we initiatieven genomen met een schoolstraat aan de Vrije Sint Clemensschool en proefopstelling aan het Groene Dal. Dat is positief voor de omgeving maar we zien dat er meer nodig is.” legt Schepen Vanderlinden uit.

Ruimere omgeving aanpakken

Het Gemeentebestuur stelde vorig jaar een studiebureau aan om rondom Het Groene Dal de verkeersstromen trager en veiliger te maken. “Hier werd een eerste voorstel uitgewerkt, we hebben dit binnen het College besproken en beslist om de opdracht uit te breiden naar beide schoolomgevingen” licht Schepen Vanderlinden verder toe. “Dat is ook logisch, beide scholen liggen dicht bij mekaar en we zien dezelfde problematieken en dus dezelfde oplossingen” gaat hij verder.

Nieuwe verkeerstromen bepalen

Het studiebureau zal nu nieuwe plannen voorbereiden, de eerste voorstellen worden verwacht tegen einde 2018. “Het is de bedoeling om fietsers en voetgangers meer ruimte en voorrang te geven binnen een bepaalde perimeter rond en naar de scholen. De wagens zullen eerder een verkeersstroom hebben die weg gaat van de scholen. Ook het sluipverkeer ’s ochtends rondom de scholen zal hierin verder ontmoedigd worden” legt de Burgemeester uit.

“Die verkeerstromen zullen dus dynamisch in de tijd worden vastgelegd: we zien vooral ’s ochtends en in mindere mate ’s avonds de problemen. Rond die tijdstippen zullen we dus maatregelen nemen, in het weekend bijvoorbeeld zullen die niet van kracht zijn.” Aldus Schepen Vanderlinden.

Inspraak

Van zodra de eerste voorstellen klaar zijn zal het Gemeentebestuur terugkoppelen naar de nieuwe Mobiliteitsraad, de scholen en de omwonenden. Een fietsrit op de weg met de Kinderburgemeester en zijn Schepenen is gepland bij het begin van het nieuwe schooljaar. “Wij willen inspraak in deze plannen, ze zullen nog verbeterd worden met wat omwonenden ouderraden en de leerlingen zelf ons zullen vertellen. Enkel op die manier kunnen we een structurele en duurzame oplossing vinden zodat kinderen, ouders en grootouders nog veiliger te voet, met de fiets en met de wagen naar en van school kunnen gaan”

Het invoeren van een nieuwe, definitieve situatie zien ze in twee fases: “Van zodra er een gedragen plan is zullen we een proefproject voorstellen. Dat kan al in het voorjaar van 2019. Na een evaluatie zou er dan tegen begin 2020 een definitieve implementatie kunnen gebeuren” besluiten de Schepen en de Burgemeester.

Categorieën: Nieuws