Op de gemeenteraad van augustus is er beslist om mee te stappen in een online marktplaats voor ‘smart city’ toepassingen. Dit zal samen met 81 andere gemeenten gebeuren. “Op deze manier zorgen we voor schaalvoordelen en kunnen we de werking van onze gemeente verder verbeteren” vertellen schepen van digitalisering Joris Pijpen en gemeenteraadslid Roby Guns (Open Vld).

De Vlaamse overheid voorziet 4 miljoen euro om alle Vlaamse steden en gemeenten –

groot én klein – de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart city-toepassingen. Steden en gemeenten krijgen te maken met tal van uitdagingen: milieu, participatie, mobiliteit, welvaart, parkeren, enzovoort.  De zogenaamde ‘Smart City’ toepassingen kunnen hier een antwoord op bieden.

“Denk bijvoorbeeld maar aan de ‘shop & go’ parkeerplaatsen waarbij er automatisch geregistreerd wordt hoe lang een wagen er staat of vuilniswagens die zijn uitgerust met sensoren die de staat van het wegdek monitoren. De toepassingen kennen veel mogelijkheden!” licht schepen van digitalisering Joris Pijpen toe.

Concreet betreft het een online marktplaats waar gemeentes en leveranciers voor ‘Smart City’ oplossingen elkaar kunnen vinden. Gemeentes kunnen zonder voorkennis op een
eenvoudige gebruiksvriendelijke manier worden toe geleid naar de juiste oplossingen via
een slim filtersysteem. Daarnaast wordt een bijkomende module uitgewerkt waar
bestaande of nieuwe raamcontracten en bestekken gemakkelijker vindbaar en open
worden gesteld voor andere gemeentes.

Gemeenteraadslid en fractieleider Roby Guns wil ook verder inzetten op deze nieuwe mogelijkheden. “Onze app voor Hoeilaart is een belangrijke stap in dit verhaal, maar dit mag geen eindpunt zijn” zegt gemeenteraadslid Guns. Er moet niet gevreesd moet worden voor een ‘bigbrother maatschappij’: “De toepassingen moeten een algemeen nut hebben en ik zal er mee op toezien dat de oplossingen in lijn blijven met de privacy van onze inwoners.”

Categorieën: Nieuws