De beste energiebesparing is de energie die we niet verbruiken. De lichten echter doven ’s nachts zoals in enkele buurgemeenten zullen we niet doen om redenen van veiligheid en zichtbaarheid.

Er zijn al straten uitgerust met LED-verlichting. Bij de heraanleg van elke nieuwe straat zal de bestaande energieverslindende verlichting vervangen worden door LED.

We zullen een plan maken om in straten die niet vernieuwd worden toch versneld energiezuinige LED-verlichting te
plaatsen. Een jaarlijks vast bedrag wordt hiervoor ingeschreven in de begroting.

We blijven groene energie aankopen voor gebruik in de gemeentelijke gebouwen.

Op de gronden van de NMBS naast wijk Leen en de spoorweglijn willen we op termijn een project waar collectieve zonnepanelen komen. Mensen zullen financieel kunnen participeren, de energie gaat voor gebruik naar de omliggende
wijken.