43 jaar

Deputy Head of Treasury & Asset
Management bij AXA Belgium

Tegen 2024 wil ik er naar streven om de
schuld van de gemeente onder de 800€/
inwoner te brengen. De Sint-Clemensschool
heeft al een grotere speelruimte gekregen en
schoolstraat. Ook aan Het Groene Dal wil ik
een veilige omgeving creëren en extra speelruimte
ter beschikking stellen.