Met de ontwikkeling van de verkaveling Paloker willen we tegemoet komen aan de wens van jongeren en jonge ouders om in eigen streek te blijven wonen. Om dit te kunnen realiseren, moeten we ons baseren op het Algemeen Plan van Aanleg (APA) uit 1984 dat bepaalt waar woningen en nieuwe verkavelingen gerealiseerd kunnen worden in Hoeilaart. Het gemeentebestuur voert dus vandaag uit wat in de jaren ‘80 werd beslist, omdat de vraag naar bouwgronden erg hoog is.

In het binnengebied tussen de Waversesteenweg, de Nilleveldstraat, de Serristenweg en de A. Rowiesstraat komt deze nieuwe gemeentelijke verkaveling Paloker waarvoor tijdens de jongste gemeenteraad de verkoopsvoorwaarden van de gronden voor de kandidaat-kopers werden goedgekeurd. Hiermee krijgt Paloker stilaan vorm waardoor jonge gezinnen uit Hoeilaart de kans wordt geboden een woning aan een betaalbare prijs te verwerven. Het dossier wordt nu voor advies voorgelegd aan het Vlaams Gewest en de vergunning wordt begin mei verwacht. De werken zouden dan van start kunnen gaan in augustus van dit jaar.

Het gemeentebestuur maakte een reglement op voor de verkoop van 16 kavels binnen deze verkaveling. Zo zal er voorrang worden gegeven aan inwoners uit Hoeilaart die de Nederlandse taal machtig zijn. Voorts leveren leeftijd, inkomen, aantal jaren in Hoeilaart wonen en lid zijn van een Hoeilaartse vereniging een objectief puntentotaal op. Op basis hiervan wordt een rangschikking gemaakt voor de toewijzing van de kavels.

Toekomstige eigenaars zijn verplicht er voor 10 jaar blijven te wonen. Bij verkoop van de woning en gronden zal de gemeente de meerwaarde van de grond kunnen terugeisen om hiermee nieuwe woonprojecten op te starten via het gemeentelijk patrimoniumfonds dat intussen reeds drie jaar bestaat.

De officiële periode van kandidatuurstelling loopt van 1 september tot en met 31 oktober 2012. Geïnteresseerden kunnen zich echter vandaag al melden bij de gemeente voor de nodige inschrijvingsformulieren.

Eva De Bleeker
Steven Coppens
Gemeenteraadsleden Open Vld

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder