De bevolkingsprognoses voorspellen dat we tegen 2030 met 7% meer inwoners zullen zijn in Hoeilaart. Hier volgen we de trend die in heel Vlaanderen voorspeld wordt. Deze mensen gaan ook ergens onderdak moeten vinden.

Wij willen de kostbare open ruimte niet verder aansnijden. We stellen een alternatief voor om alle grote woningen in de gemeente de mogelijkheid te bieden om op te splitsen in 2 of meerdere woningen. Door deze maatregel
verandert het landschap niet en verhoogt de woongelegenheid.

In dezelfde lijn zullen we, waar mogelijk, bestaande gebouwen die geen woning zijn omvormen tot woningen. Dit zijn bv. niet-gebruikte hangar en werkplaatsen die vaak achterliggend liggen maart toch goed bereikbaar zijn voor mensen om er te wonen.