Foto genomen door Maarten De Cock

Hoeilaart is dezer dagen het strijdtoneel van een sterk polariserende discussie, gestart door een groepering die zich verzet tegen de plannen van een nieuw appartementsgebouw aan het kruispunt. In de essentie gaat de discussie niet over het gebouw, wél over het feit dat onze wereld in verandering is. Hoeilaart is nu eenmaal niet langer het dorpje aan de Ijse van de vorige eeuw. Negatieve klanken, zwarte vlaggen en het verspreiden van onwaarheden zijn tijdens deze al zo moeilijke periode jammer genoeg dagelijkse kost geworden. Dit alles geeft niet het gevoel dat er ruimte wordt gecreëerd voor de ontplooiing van onze jeugd. En mag dat nu net een kenteken van verval zijn.

Het is opvallend dat het gros van de criticasters uit een generatie komt die het Hoeilaart heeft gekend van 30 jaar geleden: de ‘Boomers’. Zij beweren dat kleinere behuizing niet beantwoordt aan de noden van de jeugd, dat de grote meerderheid toch een viergevelwoning met tuin wil en 1 of 2 auto’s nodig heeft. Heel fijn om in de naam van de jeugd te spreken, maar we zijn zelf mondig genoeg! Doorgaans zijn zij ook de eerste die op de barricades gaan staan als er kostbaar groen in onze gemeente wordt aangesneden. Beetje ironisch aangezien de meesten onder hen zelf eigenaar zijn van vrijstaande huizen in het centrum en buitenwijken en dus zelf veel kostbare groene ruimte hebben ingenomen.

Veel jongeren (en andere generaties) ervaren dat het nu al praktisch onmogelijk is om een betaalbaar plekje te vinden in de Druivenstreek. Het is al lang geen geheim meer dat de jonge Hoeilanders vaak geen andere mogelijkheid zien en zich genoodzaakt voelen te vertrekken. Jong VLD Hoeilaart heeft in 2019 een succesvolle enquête gevoerd die de noden en wensen van onze jonge dorpsgenoten in kaart wist te brengen. Al snel werd duidelijk dat wij jongeren geen veeleisende “diva’s” zijn zoals sommige ‘Boomers’ ons beschouwen. Uit de resultaten bleek namelijk dat de jeugd niet enkel op zoek is naar het klassieke grote viergevelhuis met veel bewoonbare oppervlakte. Ook alternatieve, compactere woonvormen zoals tiny housesco-housing en appartementen worden wel gesmaakt door de Hoeilaartse jeugd.

Het toeval wil nu dat er door bewegingen op de privémarkt een appartementsgebouw met 93 woningen zal worden opgetrokken op de hoek van de Koldamstraat-Biesmanslaan. Het gemeentebestuur van Hoeilaart is er wonderwel in geslaagd om projectontwikkelaar Odebrecht te verplichten om voorrang te geven aan onze Hoeilaartse jeugd. Jongeren krijgen 4 maand voorrang om een appartement met gedeelde tuin aan te kopen met vastliggende prijzen en waarbij de verkoop dus niet per opbod verloopt. Daarna krijgen alle Hoeilanders gedurende 2 maanden de kans om ook met voorrang een eigen plekje in het appartementencomplex aan te schaffen. Een lovenswaardig initiatief van het gemeentebestuur, waarbij het zijn nek uitsteekt voor de eigen jeugd. Ze zijn hier helemaal niet verplicht toe en hadden de Hoeilaartse jeugd op de vastgoedmarkt evengoed aan hun lot kunnen overlaten. Maar dat doen ze doelbewust niet. Dit bestuur kiest voor de lokale jeugd, voor de toekomst van Hoeilaart.

Wat wel zo is, is dat we moeten voorzichtig zijn met woorden als “betaalbaar”. Betaalbaar heeft voor iedereen een andere betekenis, of je nu single bent of in koppel, steun hebt van ouders of niet. Het is absurd om kritiek op de prijszetting te hebben. Deze wordt bepaald door de projectontwikkelaar op basis van de marktprijzen. Tot dusver is het in onze democratie in de verste verte niet aan een overheidsbestuur om vastgoedprijzen te bepalen. Ook hebben we de laatste weken al veel input gekregen van Doenders op leeftijd die momenteel in de buitenwijken wonen, maar graag naar het centrum willen verhuizen voor het gemak. Dit creëert dan weer meer mogelijkheden voor jonge gezinnen om woningen in de buitenwijken aan te kopen.

Men zou denken dat het positief ontvangen zou worden dat het Hoeilaarts bestuur zich over dit probleem buigt. Maar neen. Willen deze critici dan toch liever bouwen in de groene rand rond het centrum? Vinden ze het gebouwencomplex dat er nu staat dan zo een architecturaal pareltje dat echt behouden moet worden? Willen ze minder bebouwing op de hoek Koldamstraat-Biesmanslaan met nog hogere prijzen als gevolg?  Moeilijk te vatten. De nostalgie en angst voor verandering beknotten het redelijk verstand!  Want welke alternatieven bieden de critici dan aan? Het blijkt nog maar eens hoe gemakkelijk het is voor keyboard heroes om kritiek te spuien op een oplossing zonder een waardevol en realistisch alternatief voor te stellen.

Is dit dé zaligmakende oplossing die aan ieders noden zal beantwoorden? Neen, natuurlijk niet. Wij als Jong VLD zullen ons blijven inzetten voor het creëren van meer woongelegenheid voor de jeugd. Denk daarbij aan het opsplitsen van grote woningen en projecten zoals Het Leen en Paloker. Wij liberale jongeren zullen ervoor blijven ijveren, waarbij dit woonproject al een eerste -en nodige- stap is in de goede richting. Eentje dat naar een betere toekomst van Hoeilaart toe werkt.

Deze column werd geschreven door onze voorzitster, Indie Vandenbrouck