De totale afvalberg in het werkingsgebied van Interrand daalde met 5%. Het bezoek aan het recyclagepark in Hoeilaart steeg met 25%.

U betaalt vandaag al voor een groot stuk volgens de volumes afval die u produceert via de vuilniszakken en de toegang tot het containerpark.

De forfaitaire jaarlijkse huisvuilbelasting werd 2 jaar geleden afgeschaft.

We blijven aandringen op de snelle invoering van de paarse zak. Ondertussen is de roze zak een groot succes en wordt die aan huis opgehaald.

We voeren GEEN systeem in waarbij de vervuiler betaalt per kilogram vuil.