Veronique Desmet

52 jaar

Management Assistent

Ik wil mij inzetten voor sportieve initiatieven
voor alle Hoeilanders, sport moet een plezier
worden voor iedereen. Er komt een volledig
ingerichte turnhal vanaf 2020