52 jaar

Management Assistent

Ik wil mij inzetten voor sportieve initiatieven
voor alle Hoeilanders, sport moet een plezier
worden voor iedereen. Er komt een volledig
ingerichte turnhal vanaf 2020