Klimaatverandering is in de hedendaagse tijd onze grootste rivaal. Wij verstoken in een extreem hoog tempo die gevormd zijn over een periode van miljoenen jaren. Fossiele brandstoffen raken op en we stoten een enorme partij koolstofdioxide uit met als gevolg de levensgevaarlijke klimaatverandering ter gevolg. Klimaatverandering wordt een steeds groter probleem dat de huidige generatie bezighoudt.


De grootste reden voor het broeikaseffect is de CO2-uitstoot die ontstaat tijdens de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. Gas-, kool- en oliecentrales zijn voorbeelden van grote uitstoters. Een gascentrale produceert ongeveer 490g CO2 per kWh elektriciteit, een steenkoolcentrale zit dan al aan de 820g CO2 per kWh. Volgens het WMO waren de afgelopen 7 jaar de warmste ooit gemeten, extreme weerfenomenen zijn nu het nieuwe normaal. Als we de temperatuurstijging onder de in Parijs afgesproken 2 graden willen houden, zijn we verplicht om zo snel mogelijk te stoppen met de uitstoot van koolstofdioxide. Het lijkt een onmogelijke opdracht aangezien de uitstoot van CO2 nog steeds stijgt. Het wordt tijd dat we een andere weg inslaan.

Een andere richting inslaan vereist bewustwording en gedragsverandering in elke laag van de maatschappij. Vooral in de toplagen van de politiek is er een gedragsverandering nodig aangezien er nog steeds geen concreet klimaatplan op tafel ligt. Een gezonde en milieubewuste levensstijl zijn gewenst maar dat heeft geen invloed op de CO2 die wordt uitgestoten bij de winning van fossiele brandstoffen. Het is dus ook niet genoeg om minder fossiele brandstoffen te verbruiken.

Alleen door een volledige transitie kunnen we de strijd aangaan met het broeikaseffect. Klimaatverandering moet worden aangepakt bij de kern. Een aantal fatsoenlijke alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn zonnepanelen, windmolens. Dit zijn mooie vormen van duurzame energie maar ze zijn moeilijk schaalbaar. Windmolens op land leveren bijvoorbeeld gemiddeld 23% van hun maximum vermogen, op zee zijn ze een stuk gunstiger, daar ligt het capaciteitsvermogen rond de 38%. Een ander groen alternatief voor fossiele brandstoffen is kernenergie. Veel mensen zien kerncentrales als een groot gevaar, vaak stroomt hun angst voort uit de volgende twee gebeurtenissen: Fukushima en Tsjernobyl. Er zijn genoeg mensen die de noodzaak van kernenergie inzien.

Deze CO2-neutrale vorm van energieproductie zal wel onmisbaar zijn om klimaatverandering te bestrijden. Kernenergie kan onze eindeloze bron zijn van schone energie. Bij kernfissie, het proces waarbij uraniumatomen worden gespleten komt ontzettend veel energie vrij. Een kerncentrale produceert dus gigantisch veel elektriciteit, namelijk zo’n 1000 – 1500MW. Uranium is daarnaast ook nog redelijk goedkoop en globaal beschikbaar.

Tegenstanders van kernenergie houden zich echter vast aan de nadelen. Tijdens kernsplijting ontstaat er namelijk radioactief afval dat wel duizenden jaren blijft bestaan. De delving en verwerking van uranium van uranium is ook een gevaarlijk proces, dit kan voor enige gezondheidsrisico’s zorgen. Een ernstige storing of natuurramp kan enorme gevolgen hebben zoals duidelijk werd in Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011). Tsjernobyl was een enorme menselijke inschattingsfout die reactor vier tot de rand van afgrond bracht. Fukushima daarentegen was het gevolg van een zeebeving van 9,0 op de schaal van Richter, de daaropvolgende tsunami eiste meer dan 18,000 directe slachtoffers. De kernramp zelf eiste geen levens. Onderzoekers werken nochtans aan een nieuwe generatie kernreactoren die nog veiliger zouden zijn. De zogeheten ‘Molten Salt Reactor’ en ‘Small Modular Reactor’. Een gesmolten-zoutreactor gebruikt zout als koelmiddel, dit zorgt voor extra veiligheid omdat een te hoge temperatuur zorgt voor een complete stop van de reactor. Ook gebruikt een gesmolten-zoutreactor een andere grondstof, namelijk thorium, het voordeel van thorium is dat het radioactief afval maar enkele honderden jaren meegaat. Een kleine modulaire reactor is gebaseerd op een klassieke reactor, maar in het klein. Hierdoor wordt de reactor nog veiliger dan dat het al is.

Kernenergie kan enorme bijdragen leveren aan de klimaatdoelen omdat het geen CO2 uitstoot en veel stroom produceert. In Nederland zijn er al twee nieuwe kerncentrales gebouwd, Macron heeft aangegeven 35 miljard euro te willen investeren in kernenergie. Kernenergie kan een belangrijk rol spelen in de toekomst, daarvoor moet het onderwerp wel eerst uit de taboesfeer worden gehaald en bespreekbaar worden gemaakt.

Deze column werd geschreven door Lars Marell