Op de Gemeenteraad van 28 november 2016 werd het lastenboek “Masterplan Sport & Jeugd” goedgekeurd. Dit lastenboek volgt na de markbevraging die we hebben gedaan in het voorjaar van 2016.
De gemeente gaat op zoek naar een partner die in de eerste plaats de Sporthal zal uitbreiden en energievriendelijk maken en daarnaast een voorstel van Masterplan zal maken om de hele site tussen de Kapelstraat, Koldamstraat en Albert Biesmanslaan optimaal in te vullen met Sport – en Jeugdinfrastructuur.
Een tweede deel van het lastenboek is de vraag om de oude Unerg-site aan de J.B. Charlierlaan te herinrichten met behoud van jeugdlokalen op deze plaats en rekening houdend met de stedenbouwkundige voorschriften die er gelden.

Moderniseren
Het gemeentebestuur gaat hiermee verder met het moderniseren en duurzaam maken van onze gemeente. Na het bouwen van het GC Felix Sohie en de heraanleg van het Gemeenteplein willen we de volgende jaren verder investeren in mensen en infrastructuur, meer bepaald Sport & Jeugd.
De sporthal is dringend aan uitbreiding en duurzame vernieuwing toe. De hele site kan eenvoudiger en efficiënter worden georganiseerd, met behoud van alle functies. En we willen ook onderzoeken of er plaats is om een bovenlokale turnhal te plaatsen, een zesde tennisveld en een overdekte ruimte voor polyvalent gebruik. De uitgangspunten van deze opdracht zijn: polyvalente ruimten creëren en het zoveel mogelijk samenbrengen van functies.

Inspraak
Bij het opstellen van dit lastenboek is er gekozen voor een participatietraject: sport- en jeugdraad hebben actief hun input kunnen geven over hoe zij de uitbreiding en nieuwe lokalen zien. Bij de evaluaties van de offertes zal een afgevaardigde van de sport- en jeugdraad in de jury zitten. Van zodra de partner gekozen is zal dit participatief traject verder gezet worden: clubs en verenigingen zullen mee de definitieve plannen maken, rekening houdend met de gekozen oplossing en het budgettaire kader.

Wonen en jeugd
Op de oude Unerg-site is veel mogelijk: winkels, wonen, ontspanning, … De gemeente vraagt dat jeugdlokalen op de site moeten blijven. Indien de huidige niet meer voldoen of ruimtelijk beter kunnen ingeplant worden, dan zullen nieuwe lokalen gezet worden door de partner die minstens even groot zullen zijn qua binnen- en buitenruimte. De vrachtwagens van Interrand zullen zeker verhuizen naar een andere locatie. Indien de partner er woningen zou bouwen, dan zullen deze met voorrang naar mensen uit Hoeilaart gaan.

Financieel
De uitvoering van het Masterplan Sport & Jeugd zal naar schatting 8 à 10 jaar duren. De reden hiervoor is dat een aantal functies waarschijnlijk zullen moeten verhuizen binnen de site en dat gelijktijdig continuïteit zal moeten voorzien worden. Financieel heeft dit ook voordelen: de investering zal meer gespreid worden, we denken aan 300.000 à 400.000€ per jaar. Het totale budget dat voorzien wordt is tussen de 3M en 4M Euro, gespreid dus over 8 à 10 jaar.

Categorieën: Nieuws