In de Tenboslaan en de Molenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelstel aangelegd. Concreet betekent dit dat iedere woning aangesloten wordt op twee gescheiden rioleringen. Tevens wordt in de Molenstraat het mankerende stukje voetpad aangelegd. Eind 2021 zouden de werken afgerond moeten zijn.

De werken op 04/10/2021

Onderaan de Tenboslaan bevindt zich een natuurlijke waterbron. Vandaag gaat dit water, het afvalwater en het regenwater samen de riolering in en zo naar het zuiveringsstation in Neerijse. Het vuile water wordt dus verdund met proper water. Dit is niet goed voor twee redenen : enerzijds heeft het zuiveringsstation een hoge vuilvracht nodig, zodat de biologie het vuile water goed kan zuiveren. Anderzijds is het ook van belang dat onze natuurlijke waterlopen voldoende aangevuld worden met proper water.

Met deze werken zal men het regenwater apart opvangen en naar de IJse leiden. Nog beter zou het zijn indien mensen hun regenwater op hun eigen stuk grond zouden laten infiltreren zodat het grondwaterpeil in orde blijft. Water dat naar de rivieren gaat is immers verloren voor de grondwatertafel. Een goed gevoed grondwaterpeil is belangrijk voor de groei van planten, bomen én voor voldoende drinkwater in een hete zomer.

Momenteel zijn er nog steeds mensen die frietvet, verfresten en dergelijke in de riolering gieten. Dit is heel jammer, want water uit de riolering gaat immers naar de Ijse, van de IJse naar de Dijle, die zelf in de Demer, de Schelde, en zo in de zee uitmondt. Je brengt je afval dus beter naar het containerpark, zodat het op een correcte manier gerecycleerd of afgevoerd kan worden.

Geschreven door: Caroline Lagrange en Marijke Belsack

Categorieën: Nieuws